Saturday, September 19, 2015

Львица и крокодил в парке "Тайган"

Видео от Дмитрия Неволина, как львица и крокодил выясняли отношение в сафари парке "Тайган"

No comments:

Post a Comment